De NS geeft Herinneringscentrum Kamp Westerbork, kamp Vught, kamp Amersfoort en het Oranjehotel gezamenlijk 5 miljoen euro.

Met deze ondersteuning geeft de NS erkenning van het leed en lot van de grote groep getransporteerde gevangenen die buiten de individuele tegemoetkoming vallen, meldt het spoorwegbedrijf.

De NS doelt daarmee op Joden, Sinti en Roma die de Tweede Wereldoorlog niet overleefden en geen nabestaanden achterlieten, verzetsstrijders, politieke gevangenen en dwangarbeiders.

Het is de bedoeling dat de 5 miljoen voor de herinneringscentra onder meer wordt uitgegeven aan educatie voor jongeren.

Joodse organisaties zijn niet tevreden. "We hadden er bij de NS op aangedrongen, naast aan herinnering, ook bij te dragen aan de zorg voor de groep nog levende oorlogsslachtoffers." Ze willen niet meer met de NS samenwerken.