Door bombardementen van de geallieerden op onder meer Enschede en Nijmegen vallen vele honderden doden. In Drenthe komen bommen neer die Engelse en Amerikaanse bommenwerpers hebben moeten laten vallen als zij na hun aanvallen op steden als Hamburg en Bremen in de problemen komen.

Voor neergestorte piloten roept het verzet een effectieve pilotenlijn in het leven zodat zij uiteindelijk via Portugal kunnen terugkeren naar Engeland.  De Duitsers gaan nu ook jacht maken op andere bevolkingsgroepen zoals Sinti, Roma en homoseksuelen.

Begin juni wordt Rome bevrijdt en op de 6e van die maand start D-Day het begin van de bevrijding van Europa. Een aanslag op Hitler mislukt, hij raakt slechts lichtgewond. De Russen rukken verder op en stuiten op de concentratiekampen, Parijs is eind augustus vrij. Door een radiotoespraak rekent Nederland op een spoedige bevrijding, veel NSB'ers en Duitsers zoeken een goed heenkomen op Dolle Dinsdag.

De spoorwegstaking begint en duurt voort tot aan de bevrijding. Half september wordt het zuiden van Limburg als eerste stukje Nederland bevrijd. De opmars van de geallieerden komt tot staan bij Arnhem, Operatie Market Garden is mislukt door onverwacht hevige tegenstand van Duitse troepen. Het zuiden van Nederland is grotendeels vrij en het noorden en westen gaan de hongerwinter tegemoet. De bezetter laat grote delen van de Betuwe onder water zetten. De SD en zijn Nederlandse handlangers maakt steeds verbetener jacht op het verzet in het noorden. Met succes: tientallen verzetsstrijders worden opgepakt, standrechtelijk gefusilleerd of naar Neuengamme getransporteerd, wat voor de meesten een zekere dood betekent. Toch gaat het verzet onverminderd voort, met overvallen op distributiekantoren, liquidaties van verraders en het bevrijden van kameraden zoals de 31 mannen  op 11 december uit het Huis van Bewaring in Assen.

In december doen de Duitsers met het Ardennenoffensief een laatste poging het tij te keren, maar dat is tevergeefs. De geallieerden bereiken de haven van Antwerpen en kunnen verder met de voorbereidingen voor de volledige bevrijding van Nederland. De Duitsers zetten de vliegende bommen, vooral V1's, in.