Kamp Vught wordt in gebruik genomen en vanuit de Hollandsche Schouwburg worden de eerste Joden er naartoe gebracht. Opstanden breken uit in het Joodse getto in Warschau.

Radio Oranje roept Nederlandse ambtenaren op om meer verzet te plegen. Na een aanslag op een collaborateur sluit de bezetter alle universiteiten en volgen razzia's op studenten.

In februari gaat het eerste transport met Joodse kinderen richting Polen. Een klein deel van de Joden duikt onder op het platteland, in Nieuwlande en omgeving vinden door toedoen van Johannes Post vele tientallen Joden een schuilplaats. De Duitsers waarschuwen voor zware straffen voor hen die onderdak bieden. Het verzet vernietigt het bevolkingsregister van Amsterdam, de daders worden gepakt en doodgeschoten. Eind april gaat de ondergrondse samenwerken in de Raad van Verzet (RVV). Eind april breken overal stakingen uit tegen het besluit van de bezetter dat alle Nederlandse ex-militairen zich in krijgsgevangenschap moesten begeven. Nederlandse mannen tussen de 18 en 35 moeten zich melden voor de Arbeitseinsatz, Velen duiken onder. De bezetter voert het standrecht in: 12 Drenten verliezen het leven.

Wekelijks rijden treinen met Joodse Nederlanders naar de kampen, Het Parool maakt melding van het vergassen van Joden in Auschwitz. In augustus krijgen de Duitsers een zware klap, de strijd om Stalingrad gaat verloren en het Oostfront staat daardoor op instorten. De VS, Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie overleggen over het plannen van D-Day, de opdeling van Duitsland en de verdere oorlogstactiek tegen de nazi's en Japan.